Opvolging zwangerschap

 

Gezond zwanger worden

U denkt dat u klaar bent om moeder te worden. Een goede voorbereiding is cruciaal voor een goed verloop van de eerste week van een zwangerschap.

Via onderstaande linken kunt u tips en informatie hieromtrent terugvinden: 

www.gezondzwangerworden.be

Gezond zwanger worden (Kind & Gezin)

U vermoedt dat u zwanger bent. Proficiat!

 

Bij een zwangerschap is een vroegtijdige en regelmatige opvolging door een arts of vroedvrouw aangewezen.

Bij een eerst zwangerschap kom je doorgaans 10 maal op prenatale consultatie, bij eventuele volgende zwangerschappen 7 maal. Naargelang de bereikte zwangerschapsduur zijn er andere aandachtspunten.

Via deze link vindt u belangrijke aandachtspunten voor een toekomstige mama.

Daarnaast zijn er 7 aanbevelingen die u hier kunt bekijken.

Zwangerschapsmap:

Deze map krijgt u van uw huisarts of gynaecoloog op het moment dat uw zwangerschap werd bevestigd op basis van een bloedafname. 

Deze map bevat een bron van informatie en verzamelt alle informatie en gegevens tijdens uw zwangerschap. Breng deze map dan ook steeds mee bij elke controle bij uw huisarts, gynaecoloog of vroedvrouw.

Voeding en zwangerschap:

Tijdens de zwangerschap kunnen bepaalde voedingsmiddelen ongunstig zijn voor uw baby omdat ze mogelijks onderstaande besmettingen bevatten. Door op onderstaande link te klikken kun je terugvinden welke voeding je het beste vermijdt.

Mogelijke besmettingen via voeding

Medicatie en zwangerschap

Hebt u een kinderwens? Bent u zwanger? Geeft u borstvoeding?

Sommige geneesmiddelen kunnen gevaarlijk zijn voor uw ongeboren kind of uw kind dat borstvoeding krijgt. Alle geneesmiddelen, zowel op medisch voorschrift als deze die vrij worden verkocht, zelfs geneesmiddelen voor uitwendig gebruik (crème, gel, enz.) en geneesmiddelen op basis van planten, houden risico’s in.

Praat hierover met uw arts, apotheker of vroedvrouw.

Meer informatie vindt u via 'deze link'

Alcohol, zwangerschap en borstvoeding

 

 
"Tijdens de zwangerschap en de borstvoeding is het gebruik van alcohol schadelijk voor de gezondheid van uw baby."

Onder deze slogan lanceert de federale overheid een nieuwe campagne.

Deze campagne heeft als doel u te helpen om dit thema aan te pakken in uw dagelijkse praktijk. Een studie heeft aangetoond dat 32,6% van de vrouwen alcohol drinkt tijdens de zwangerschap en 43,3% tijdens de borstvoeding. Bijna één zwangere vrouw op tien drinkt elke week tussen 1 en 6 standaardglazen alcohol. Deze cijfers zijn niet onschuldig. Er bestaat nog heel wat onduidelijkheid over de risico’s verbonden aan alcoholgebruik gedurende de zwangerschap en borstvoeding. Bovendien is het voor zorgverleners niet vanzelfsprekend om dit onderwerp aan te snijden bij hun patiënten.

De campagne belicht drie grote aspecten:

* De risico’s van alcoholgebruik tijdens de conceptie, zwangerschap en borstvoeding.

* Screening en diagnostiek, en communicatie met de vrouw en haar partner.

* Begeleiding en doorverwijzing van vrouwen die problematisch drinken

U kunt hier meer over lezen via deze link: Alcohol, zwangerschap en borstvoeding

Of via de website van Kind & Gezin

Prenatale voorbereiding

Een zwangerschap van 9 maanden gaat vaak gepaard met heel wat vragen en onzekerheden. Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de geboorte van uw baby organiseert uw ziekenhuis maar prenatale infosessies (West-Vlaanderen - Oost-Vlaanderen). Ook verschillende van de thuiszorg partners organiseren zo'n infosessies en u kunt eveneens terecht in het expertisecentrum.

Onderzoeken

Tijdens u zwangerschap zult u verschillende onderzoeken ondergaan zoals een bloedafname, echografieën, ... 

Via deze link 'onderzoeken' kunt u meer informatie hierover lezen. 

Contacteer een vroedvrouw voor begeleiding na uw bevalling thuis:

Tussen de 20e en 24e zwangerschapsweek:

Wij raden u aan om een vroedvrouw te contacteren die u kan begeleiden thuis. Het is belangrijk om dit nu al te doen zodat u met haar alle afspraken kan maken om de postnatale periode in goede banen te leiden. Welke ondersteuning verwacht u, welke frequentie wenst u, ... dit zijn zaken die u best nu reeds met uw vroedvrouw bespreekt.

 Afspraak vroedvrouw in het ziekenhuis

Afhankelijk van het ziekenhuis waar u wenst te bevallen kan u gevraagd worden om op consultatie te komen bij de vroedvrouw in het ziekenhuis. De vroedvrouw zal u uitleg geven over het zorgpad die u als zwangere zal volgen en het traject na de bevalling. U kunt om deze afspraak te maken terecht bij de consultatie gynaecologie.

 Screening zwangerschapsdiabetes:

Rond de 24e zwangerschapsweek worden alle zwangere vrouwen gescreend voor zwangerschapsdiabetes.

Bij een positieve test wordt u doorverwezen naar een endocrinoloog.

Zwangerschapsdiabetes betekent abnormaal verhoogde suikerwaarden tijdens uw zwangerschap. 1 op 50 zwangeren krijgen deze diagnose per jaar. 

Voor meer info kunt u terecht op: www.diabetes.be

Kinkhoestvaccinatie

Kinkhoest of pertussis is een ernstige besmettelijke ziekte van de luchtwegen die vooral voor baby's gevaarlijk is en zelfs dodelijk kan zijn. 

Vaccinatie wordt aangeraden tussen de 24e en 32e zwangerschapsweek.

Keuze zuigelingen voeding

Heeft u al nagedacht over de voeding van uw kindje? Stel gerust uw vragen aan uw arts of vroedvrouw.

Contactgegevens thuisvroedvrouw

Indien u beroep doet op een thuisvroedvrouw vragen wij u om de contactgegevens vóór de 36e zwangerschapsverlof door te geven aan uw Materniteit.

GBS screening

 Rond de 37e week zwangerschapsduur zal u gescreend worden op GBS (groep B streptococcen).

 Deze bacteriën zijn vaak terug te vinden met andere bacteriën in de darmen. Hierdoor komen ze ook frequent voor in de baarmoedermond of in de vagina zonder dat de zwangere vrouw hier klachten van heeft. 

De screening gebeurt door met een wattenstaafje wat vocht uit uw vagina en rectum te nemen, dit is volledig pijnloos. Dit wattenstaafje wordt in een laboratorium gekweekt om te zien welke bacteriën er aanwezig zijn.

Bij uw volgende controle bij de gynaecoloog of een monitoring kunt u het resultaat opvragen. 

Indien u positief blijkt te zijn dan krijgt u bij uw opname voor uw bevalling preventief een infuus met antibiotica. Zo wordt verhinderd dat uw pasgeboren baby besmet wordt met de bacterie. Dit dient zo vlug mogelijk gestart te worden bij de start van de arbeid of het breken van de vliezen. U begeeft zich dus best onmiddellijk naar de verloskamer indien uw vliezen breken of u regelmatig pijnlijke weeën heeft (bij een eerste baby om de 5 minuten).