Geboorte aangifte

De geboorteaangifte dient te gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte, de dag van geboorte niet meegerekend. Is de laatste dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan is de uiterste dag de eerstvolgende werkdag. Na het verstrijken van deze termijn is de aangifte door de ouders niet meer mogelijk.

De geboorteaangifte gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad waar uw kindje geboren werd.

Welke documenten brengt u mee?

* Het informatiedocument met de richtlijnen dat u op materniteit kreeg

* De identiteitsdocumenten van de moeder en de vader (indien hij het kind wenst te erkennen)

* Voor gehuwde koppels: het huwelijksboekje

* Voor ongehuwde koppels: Een afschrift van de akte van prenatale erkenning indien deze akte is opgesteld in een andere gemeente dan de gemeente van geboorte. Indien er geen prenatale erkenning is moeten beide ouders aanwezig zijn indien de vader het kind wenst te erkennen.

Belangrijk:

* Ouders die de Belgische nationaliteit niet bezitten, nemen best contact op met de burgerlijke stand i.v.m. voor te leggen akten/ attesten.

* Documenten afgeleverd door buitenlandse instanties dienen voorzien te zijn van de nodige legalisatie en een beëdigde vertaling van het Nederlands.

* Bij een eerste gemeenschappelijk kind dient een ‘Model van verklaring van naamkeuze‘ door beide ouders gesigneerde ingevuld te worden

* In de gemeente Brugge heeft u verschillende opties: 

    => online de geboorte aangeven,

    => een afspraak maken bij het Huis van de Bruggeling

    => of op de materniteit van het AZ Sint-Jan of AZ Sint-Lucas zelf