Psychologisch welzijn

Door uw bevalling dienen uw hormonen hun evenwicht terug te vinden. Hierdoor kan u rond de 3e of 4e dag na uw bevalling neerslachtig, emotioneel en prikkelbaar zijn.

Sommige mama's ervaren slaapproblemen of huilen zonder aanleiding. Dit wordt ook wel de "Babyblues" genoemd en is dus perfect normaal.

Blijven deze gevoelens echter duren dan kan er meer aan de hand zijn. Voor meer info kun je terecht op de website wolk in mijn hoofd .

Zeker wanneer u zich steeds slechter gaat voelen is het misschien nuttig om onderstaande vragenlijst eens te beantwoorden.

Hoe gaat u te werk?

Vul in hoe u zich voelde de laatste 7 dagen en maak daarna de som.

1) Ik heb kunnen lachen en de leuke kant van de dingen kunnen inzien.

a. zoveel als ik altijd kon

b. niet zoveel nu als anders

c. zeker niet zoveel nu als anders

d. helemaal niet

2) Ik heb met plezier naar dingen uitgekeken.

a. zoals altijd of meer

b. wat minder dan ik gewend was

c. absoluut minder dan ik gewend was

d. nauwelijks

3) Ik heb mijzelf onnodig verwijten gemaakt als er iets fout gaat.

a. ja, heel vaak

b. ja, soms

c. niet erg vaak

d. nee, nooit

4) Ik ben bang of bezorgd geweest zonder dat er een aanleiding was.

a. nee, helemaal niet

b. nauwelijks

c. ja, soms

d. ja, zeer vaak

5) Ik reageerde schrikachtig of paniekerig zonder echt goede reden.

a. ja, tamelijk veel

b. ja, soms

c. nee, niet vaak

d. nooit

6) De dingen groeiden me boven het hoofd.

a. ja, meestal was ik er niet tegen opgewassen

b. ja, soms was ik minder goed tegen de dingen opgewassen dan anders

c. nee, meestal kon ik de dingen erg goed aan

d. nee, ik kon alles even goed aan als anders

7) Ik voelde me zo ongelukkig dat ik er bijna niet van kon slapen.

a. ja, meestal

b. ja, soms

c. niet vaak

d. helemaal niet

8) Ik voelde mij somber en beroerd.

a. ja, bijna steeds

b. ja, tamelijk vaak

c. niet erg vaak

d. nee, helemaal niet

9) Ik was zo ongelukkig dat ik heb zitten huilen.

a. ja, heel vaak

b. ja, tamelijk vaak

c. alleen af en toe

d. nee nooit

10) Ik heb er aan gedacht om mezelf iets aan te doen.

a. ja, tamelijk vaak

b. soms

c. nauwelijks

d. nooit

 

VRAGEN  1, 2, & 4

a = 0          b = 1

c = 2          d = 3

VRAGEN  3, 5­, 6, 7, 8, 9, 10

a =  3            b =  2

c =  1            d =  0

Een score gelijk aan of hoger dan 10 betekent dat er sprake is van een depressieve stemming. Wij raden u aan contact op te nemen met uw huisarts. Hij/ zij kan samen met u bekijken wat er precies aan de hand is en u ondersteuning of een behandeling geven, of u doorverwijzen.

Heeft u nog vragen over een mogelijke postpartum depressie? Dan kan u via deze link er meer over lezen.