Onderzoeken

Eén van de onderzoeken die u als aanstaande moeder naar uit kijkt zijn de echografieën. Dan ziet u effectief uw kindje dat nog groeit in uw buik.

Echografie 1e trimester:rond 11 weken zwangerschapsduur

 

 

Tijdens deze echo zult u waarschijnlijk voor de laatste keer uw kindje in zijn geheel op het scherm zien. 

De voornaamste redenen van deze echo zijn:

* bevestigen van de zwangerschap en hartactiviteit

* bepalen van de zwangerschapsduur

* nagaan of het om één baby of meerdere baby's gaat

* opmeten van de nekplooi

 * opsporen van grote structurele afwijkingen

Echografie 2e trimester: op 20 weken zwangerschapsduur

Tijdens deze echo kunt u reeds duidelijker bepaalde delen van uw baby zien op het scherm.

De voornaamste redenen van deze echo zijn:

* Controle van de groei, de harttonen en de ligging van de baby

* gedetailleerd onderzoek van de grote structuren van uw baby en het opsporen van eventuele afwijkingen zoals: open rug (spina bifida), hartafwijkingen, gespleten lip, ...

* Vaststellen waar de placenta zich bevindt

* Meten van de doorbloeding van de placenta naar de baby

* nagaan of er een verhoogd risico is op vroeggeboorte door het meten van de lengte van de baarmoederhals

Echografie 3e trimester: rond 30 weken zwangerschapsduur

De gynaecoloog zal kijken of uw baby zich normaal ontwikkelt en er geen groei achterstand is.

De ligging van de placenta (moederkoek) en de hoeveelheid vruchtwater wordt nagekeken.

Er wordt ook gekeken of er de baby al is ingedaald en of er al opening aanwezig is.

NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test)

Deze test gebeurt via een bloedonderzoek bij de moeder en is een niet invasieve test voor het opsporen van trisomie 21 (Down syndroom), trisomie 18 (Edwards syndroom) en trisomie 13 (Patau syndroom) bij de baby door het meten van het DNA van de baby van de moeder te meten.

Deze test is mogelijk vanaf de 10e zwangerschapsweek aangezien er tegen die tijd voldoende DNA van uw baby in uw bloed circuleert.

De test wordt voornamelijk uitgevoerd voor volgende indicaties:

* Moeders van 36 jaar of ouder

* Combinatie test toonde een verhoogd risico aan op trisomie 21, 18 of 13 (risico > 1/300)

* Eerdere zwangerschap met trisomie 21, 18 of 13

* Bezorgdheid (persoonlijke vraag)

Sinds 1 juli 2017 wordt deze test als klinische test terugbetaald door het RIZIV.

De test is niet aangewezen voor:

* Afwijkingen bij de echografie van de baby (inclusief nekplooidikte > 3,5mm)

* De moeder onderging volgende behandelingen:

    ° Bloedtransfusie

    ° Immuuntherapie

    ° Stamceltherapie

    ° Orgaantransplantatie

    ° Heparinetherapie

* De moeder heeft zelf een chromosoomafwijking

* De moeder heeft kanker

In deze gevallen wordt een invasieve test uitgevoerd zoals een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie

Vlokkentest

Deze test gebeurt door vlokkenweefsel uit de moederkoek weg te nemen om chromosoomafwijkingen op te sporen indien de NIPT test niet mogelijk is of verder onderzoek aangewezen is.

De test is mogelijk vanaf 11 weken zwangerschapsduur en gebeurd onder begeleiding van een echografie d.m.v. een dunne naald. Dit kan via de buikwand of via de vagina afhankelijk van de plaats waar de moederkoek zich heeft aangehecht.

Aangezien de vlokken dezelfde genetische samenstelling hebben als de foetus kan nagegaan worden of de baby chromosoom afwijkingen heeft.

Na de vlokkentest kunt u krampen ervaren in de onderbuik. Indien de test via de vagina gebeurde kunt u nog een aantal dagen wat bloedverlies hebben. De bijkomende kans op een miskraam is ongeveer 0,5%.

Vruchtwaterpunctie

Deze test gebeurt door het afnemen van vruchtwater indien er vermoed wordt dat er een verhoogd risico is op genetische afwijkingen bij uw baby.

De test is mogelijk vanaf 15 weken zwangerschapsduur en gebeurd onder begeleiding van een echografie d.m.v. een dunne naald. Dit gebeurt steeds via de buikwand en er wordt 15 tot 20ml vruchtwater opgezogen.

In het vruchtwater zijn huidcellen en cellen van de slijmvliezen van uw baby aanwezig. Hierdoor kan het laboratorium het chromosomaal patroon van uw baby in kaart brengen.

Na de test doet u het best 2 dagen rustig aan. Dit onderzoek kan een bijkomend risico op een miskraam hebben van 0,3% en dit risico verkleint naarmate de zwangerschap gevorderd is.